Om Tromsø Havn

Et viktig knutepunkt

Vi er ei bynær havn med gode innseilingsforhold, tilknytning til vei og nærhet til Tromsø lufthavn Langnes. Havna har et naturlig geografisk fortrinn med strategisk beliggenhet til rike naturressurser og transportårene på sjøen.

Vi er en av Norges største fiskerihavner, cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i Nord-Norge. Målet er også å bli den foretrukne havn for energi, havbruk og andre vekstnæringer.

Tromsø Havns viktigste oppgaver er å fremme sjøtransporten, legge til rette for bedrifter med maritim tilknytning, forvalte, drifte og utvikle våre havneområder i sentrum, Breivika og på Grøtsund.
Tromsø Havn er eid av Tromsø kommune har 27 ansatte.

Et viktig knutepunkt

Vi er ei bynær havn med gode innseilingsforhold, tilknytning til vei og nærhet til Tromsø lufthavn Langnes. Havna har et naturlig geografisk fortrinn med strategisk beliggenhet til rike naturressurser og transportårene på sjøen.

Vi er en av Norges største fiskerihavner, cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i Nord-Norge. Målet er også å bli den foretrukne havn for energi, havbruk og andre vekstnæringer.

Tromsø Havns viktigste oppgaver er å fremme sjøtransporten, legge til rette for bedrifter med maritim tilknytning, forvalte, drifte og utvikle våre havneområder i sentrum, Breivika og på Grøtsund.
Tromsø Havn er eid av Tromsø kommune har 27 ansatte.

Sentrumshavna

Sentrumshavna er på sørøstsiden av Tromsøya.  Hovedtyngden av passasjertrafikk foregår på Prostneset. Hurtigruter, hurtigbåter og cruiseskip legger til kai her. Prostneset er et viktig distribusjonssted for gods som skal videresendes med Hurtigruten til Finnmark. Gjestebrygger for fritidsbåter tilbys i indre havn.

Breivika havneområde

Breivika havneområde er på nordøstsiden av Tromsøya. Det meste av godsaktiviteter foregår her. Flere logistikkaktører og bedrifter som tilbyr tjenester til fiskeri- og havbruksflåten er lokalisert på havneområdet. En rekke cruisesskip legger også til kai her. Nord i Breivika er ei ny fiskerihavn under utvikling.

Grøtsund havneområde

Grøtsund havneområde er nord på fastlandssiden av Tromsøya. Det er satt av til vekst innenfor maritim-, sjømat- og energinæringene. Bare en liten del av det totale arealet på 1 500 mål er bygd ut. Havneområdet benyttes for tiden til henholdsvis montering av laksemerder og landligge for flytende hotell.