Fredag 16. november åpnet restauranten Du Verden dørene på Prostneset. Den arktiske hovedstaden ble valgt som neste etableringssted siden byen er den største i Nord-Norge – vokser både i antall innbyggere og turister, har 12 000 studenter og folk som er glade i å gå ut å spise. Du Verden har åpent alle dager året rundt. Siden åpningen har restauranten omsatt for det dobbelte av hva de forventet.

– Vi har hatt mye mer besøk enn hva vi har forutsett. Vi har åpent alle dager året rundt. Det viser at det er et marked for oss og et sårt tiltrengt tilbud for turister, spesielt på de røde dagene. Vi har vært underbemannet og holder nå på å tilsette flere folk. Vi gleder oss til fortsettelsen, forteller en smilende eier Lasse Bjørback.