Kulturskolen i Tromsø og Tromsø Havn har fått innvilget sin søknad om å få Parkert Piano utplassert på Tromsø Havn Prostneset.

Gjennom Parkert Piano utplasseres pianoer i offentlige rom over hele landet. Instrumentene kan brukes fritt av alle forbipasserende, og er ment å skape små musikalske pusterom og plutselige musikkopplevelser. Pianoene skal også fungere som fomidlingsarenaer for unge musikere, og bidra til å gjøre terskelen for å spille litt lavere.
Prosjektet er initiert av JM Norway og finansiert av Sparebankstiftselsen DNB.