Velkommen til Tromsø Havn Prostneset

vi binder sjø og land, folk, næringsliv og kultur i byen, regionen og verden sammen

Tromsø Havn Prostneset åpnet fredag 22. juni 2018. Med flere nybygg og spennende uteareal er dette en levende del av Tromsø sentrum.

vi binder sjø og land, folk, næringsliv og kultur i byen, regionen og verden sammen
Tromsø Havn Prostneset åpner fredag 22. juni 2018. Med flere nybygg og spennende uteareal vil dette bli en intim og levende del av Tromsø sentrum.

Over 1 million reisende i året

Årlig vil omkring 1 million passasjerer reise via havneterminalen. Det er korte avstander mellom busser, hurtigbåter og hurtigruter. Havneterminalen skal innby til aktivitet og sosial kontakt på de store vrimlearealene. Flere serveringssteder, butikker og turistinformasjon er også å finne her. Prostenset skal være attraktivt både for de reisende og byens befolkning.

Miljøvennlige valg

Det er viktig for Tromsø Havn å ta vare på miljøet og være så klimavennlig som en havn kan være. Derfor har vi tatt en rekke grep for å redusere karbonfotavtrykket vårt under utbyggingen av Tromsø Havn Prostneset. Til oppvarming av kaier, torg og bygninger benyttes en kombinasjon av vannbåren sjøvarme og fjernvarme.

Sentralt handels- og næringsområde

Stedet har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre år. Fra 1250-tallet og i 600 år var byens kirkested her. På 1900-tallet ble området et knutepunkt med kaianlegg, taxi- og bussholdeplass. Vi skal ta vare på historien og bringe den videre.