Visjon og verdier

Vi bygger for den arktiske framtiden

Visjonen skal vise retning for våre valg og prioriteringer. Den skal inspirere til innovasjon og endring. Alt vi gjør skal være i tråd med vår visjon.

Verdiene skal motivere oss til å prestere, både som organisasjon og medarbeider. Verdiene forteller hva vi forventer av hverandre og hva kunder og samfunnet kan forvente av oss.  Vi er modige, omtenksomme og troverdige. Alt vi gjør skal være i tråd med disse verdiene.

Vi bygger for den arktiske framtiden

Visjonen skal vise retning for våre valg og prioriteringer. Den skal inspirere til innovasjon og endring. Alt vi gjør skal være i tråd med vår visjon.

Verdiene skal motivere oss til å prestere, både som organisasjon og medarbeider. Verdiene forteller hva vi forventer av hverandre og hva kunder og samfunnet kan forvente av oss.  Vi er modige, omtenksomme og troverdige. Alt vi gjør skal være i tråd med disse verdiene.

Modige

 • Være ambisiøse og stimulere til innovative løsninger
 • Stille krav til hverandre og være en pådriver til forretningsutvikling
 • Være forutseende og utnytte muligheter
 • Våge det ukjente og utfordre tradisjonelt tankesett

Omtenksomme

 • Drive samfunnsansvarlig forretningsdrift
 • Skape verdier og la så mange som mulig nyte godt av de
 • Forebygge ulykker
 • Vise respekt, gjøre hverandre bedre og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Handle innenfor loven og våre etiske retningslinjer

Troverdige

 • Vise engasjement, utholdenhet og gjennomføre som lovet
 • Være sannferdige og opptre med integritet
 • Kommunisere presist og gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger
 • Drive målrettet kompetanseutvikling og kompetanseheving
 • Innhente informasjon som gir grunnlag for gode beslutninger